بیمارـدرـحالـلبخندـزدن
  • turned_in بشنوید از بیماران ما

play-video

آیا ایمپلنت برای هر فردی مناسب است؟

play-video

آیا نوع برند ایمپلنت مهم است؟

play-video

طول عمر ایمپلنت چقدر است؟

play-video

چه سنی برای ایمپلنت مناسب است؟

play-video

کاشت دندان بهتر است یا بریج؟

play-video

چه مدت پس از جراحی ایمپلنت می توان دندان دار شد؟

play-video

جهت کاشت دندان باید به چه پزشکی مراجعه کنید؟

play-video

ایمپلنت فوری یا fresh socket چیست؟

play-video

آیا می توان برای افراد سیگاری ایمپلنت گذاشت؟

play-video

آیا ایمپلنت پوسیده می شود؟

play-video

راهکار رفع گیر غذایی در روکش ایمپلنت

play-video

به ازای هر دندان چند ایمپلنت مورد نیاز است؟

play-video

تعداد ایمپلنت لازم جهت اوردنچر متکی بر ایمپلنت فک پایین و بالا چند عدد است؟

play-video

آیا کاشت ایمپلنت نیاز به بستری شدن در بیمارستان دارد؟

play-video

تعداد ایمپلنت لازم برای بازسازی کامل فک پایین و بالا با پروتز ثابت چند عدد است؟

play-video

آیا ایمپلنت دندانی مانند دندان طبیعی حس دارد؟

play-video

آیا ایمپلنت نیز مانند دندان جرم میگرد و نیاز به جرم گیری دارد؟

play-video

آیا امکان جایگزینی ایمپلنت از دست رفته وجود دارد؟

کارشناس ایمپلنت ارتباط مستقیم با کارشناس ایمپلنت