بشنوید-از-بیماران
  • turned_in بشنوید از بیماران ما

play-video

انجام ایمپلنت در بیماران دیابتی و ناراحتی قلبی

play-video

انجام آسان و سریع عمل جراحی

play-video

انجام ۷ ایمپلنت در یک جلسه


play-video

انجام ایمپلنت در بیماران دیابتی

play-video

ایجاد آرامش برای بیماران در حین جراحی ایمپلنت

play-video

مهم‌ترین اصل : اطمینان به جراح ایمپلنت


play-video

احساس ایمپلنت مثل دندان طبیعی است

play-video

مراقبت‌های بعد از جراحی ایمپلنت

play-video

برگرداندن خنده بعد از ایمپلنت

کارشناس ایمپلنت ارتباط مستقیم با کارشناس ایمپلنت