بیمارـدرـحالـلبخندـزدن

  • turned_in بشنوید از بیماران ما

play-video

آیا استفاده از ایمپلنت برای هر فردی مناسب است؟

play-video

آیا مارک ایمپلنت مهم است؟

play-video

طول عمر ایمپلنت چقدر است؟

play-video

چه سنی برای ایمپلنت مناسب است؟

play-video

کاشت دندان بهتر است یا بریج؟

play-video

چه مدت پس از جراحی ایمپلنت می توان دندان دار شد؟

play-video

ایمپلنت فوری یا fresh socket چیست؟

play-video

فاصله زمانی کشیدن دندان تا کاشت ایمپلنت چقدر است؟

play-video

آیا می توان برای افراد سیگاری ایمپلنت گذاشت؟

play-video

ایمپلنت دندانهای جلو راحتتر است یا دندانهای آسیا؟

play-video

آیا ایمپلنت پوسیده می شود؟

play-video

جهت کاشت دندان باید به چه پزشکی مراجعه کنید؟

play-video

به ازای هر دندان چند ایمپلنت مورد نیاز است؟

play-video

تعداد ایمپلنت لازم برای بازسازی کامل فک بالا با پروتز ثابت چند عدد است؟

play-video

تعداد ایمپلنت لازم جهت باز سازی کامل فک پایین با پروتز ثابت چند عدد است؟

play-video

تعداد ایمپلنت لازم جهت اوردنچر متکی بر ایمپلنت فک بالا چند عدد است؟

play-video

تعداد ایمپلنت لازم جهت اوردنچر متکی بر ایمپلنت فک پایین چند عدد است؟

play-video

سینوس لیفت چیست؟

play-video

آیا کاشت ایمپلنت نیاز به بستری شدن در بیمارستان دارد؟

play-video

آیا ایمپلنت دندانی مانند دندان طبیعی حس دارد؟

play-video

آیا ایمپلنت نیز مانند دندان جرم میگرد و نیاز به جرم گیری دارد؟

play-video

آیا امکان جایگزینی ایمپلنت از دست رفته وجود دارد؟

play-video

آیا عکس خاصی برای ایمپلنت مورد نیاز است؟

play-video

آیاسابقه جراحی لثه مانعی برای کاشت دندان است؟

play-video

آیا امکان اتصال دندان طبیعی به ایمپلنت(بریج) وجود دارد؟

play-video

چه مدت بعد از کشیده شدن دندان برای جایگزینی با ایمپلنت وقت داریم؟

کارشناس ایمپلنت ارتباط مستقیم با کارشناس ایمپلنت